Bent u van plan om een groot stroomverbruiker in uw woning te installeren, denk bijvoorbeeld aan een sauna, een elektrische kookplaat of een andere grote verbruiker, dan kan het noodzakelijk zijn om uw groepenkast uit te breiden met een extra groep. Wanneer een bepaalde groep in de groepenkast meer stroom moet leveren dan deze aankan, bijvoorbeeld doordat er ook andere elektrische apparaten op de groep zijn aangesloten, kan er overbelasting optreden. Het gevolg van het overbelasten van een bepaalde groep in uw groepenkast kan zorgen voor een stroomstoring in uw woning, wat u vanzelfsprekend wilt voorkomen. Een elektricien kan u hulp verschaffen bij het uitbreiden van de groepenkast. Ook kan deze u adviseren over het wel of niet uitbreiden, want in sommige gevallen is dit niet direct noodzakelijk.

Uw groepenkast uitbreidenZekeringen

Het uitbreiden van een groepenkast houdt simpelweg in, dat u een extra groep toevoegt. Deze groep wordt geïnstalleerd om in principe een specifieke groot stroomverbruiker van stroom te voorzien. De andere groepen worden op deze manier niet extra belast, waarmee problemen in uw groepenkast worden voorkomen. Wanneer u besluit om een groepenkast niet uit te breiden, zal een van de groepen veel meer stroom moeten leveren voor de groot stroomverbruiker, dan de groep voorheen deed. Deze verandering kan ervoor zorgen, dat de groep meer stroom moet leveren dan mogelijk is en dus overbelast raakt.

Een overbelasting is niet te verhelpen met het vervangen van de gesprongen stop, omdat de groep opnieuw overbelast zal raken als het apparaat opnieuw wordt gebruikt.